Bij overlijden

Bij overlijden

 


 

 

 

Checklist bij overlijden

 

Bij een overlijden moet er veel geregeld worden, en veel keuzes worden gemaakt. Hieronder vindt je een lijst met tips.

 

 • Neem contact op met de huisarts. Dat hoeft alleen als iemand thuis overlijdt. Gebeurt dit in het ziekenhuis of andere instelling, dan wordt de  huisarts van daaruit automatisch geïnformeerd. De (huis)arts constateert of iemand echt is overleden en stelt daarna een overlijdensverklaring op.
 • Neem bij een sterfgeval op reis contact op met de alarmcentrale van de reisverzekering.
 • Neem bij een overlijden door een ongeval contact op met de verzekeringsmaatschappij.
 • Neem contact op met de bode/uitvaartverzorger van "De Laatste Eer Jubbega/Hoornsterzwaag"waarvan de overledene lid is,                 telefoonnummer 06-30389594
 • Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en zo ja, leg de polis daarvan klaar.
 • Check of er een testament of een codicil (wilsbeschikking) is.
 • Check of er een lijst is met laatste wensen.
 • Leg het trouwboekje en/of een geldig identiteitsbewijs klaar.

 

Na het melden van het overlijden bij onze bode; telefoonnummer 06-30389594 (24 uur per dag bereikbaar) of de penningmeester; telefoonnummer 0516-461818 komt onze uitvaartverzorger zo snel mogelijk bij je thuis.

De vereniging zorgt ervoor dat de overledene wordt vervoerd, verzorgd en opgebaard. In overleg met en volgens de wensen van de nabestaanden (en overledene) regelt onze bode de complete begrafenis of crematie, bijvoorbeeld afspraken met het crematorium of de begraafplaats, het doen van aangifte van overlijden, het regelen van advertenties, kaarten of bloemen.


 

Ook al ben je helemaal niet bezig met nadenken over je eigen begrafenis of crematie, wel kan het verstandig zijn om nu al een aantal dingen vast te leggen in een codicil, een zogenaamd wensenformulier.

 

Download hier het persoonlijke codicil (wensenformulier) Codicil

 

 


 

 

Verder enkele belangrijke mededelingen voor onze leden;

 

 • jaarlijks vindt er een ledenvergadering plaats, waarbij je inspraak hebt op het te voeren beleid
 • de vereniging keert een ledenkorting uit aan haar leden bij overlijden. Bij overlijden dient men direct contact op te nemen met onze bode of het bestuur.
 • verandering gezinssamenstelling, adres enz. z.s.m. melden bij de penningmeester via info@delaatsteeerjubbega-hzg.nl, of bel 0516-461818
 • de contributie en de ledenkorting worden ieder jaar vastgesteld in de ledenvergadering
 • wanneer een lid na 18 maanden, na aanbieding en aanmaning niet betaald, kan hij of zij krachtens het huishoudelijk reglement geen rechten meer ontlenen aan het lidmaatschap van de vereniging.
 • ieder kind beneden 18 jaar, dat aangemeld is bij de vereniging doordat een of beide ouders/verzorgers lid zijn, is lid
 • indien u gebruik maakt van de Aula te Gorredijk e.o. heeft u recht op het ledentarief

 


Enkele belangrijke telefoonnummers;

 

Adres bode                          Erna Jansen     (24 uur per dag bereikbaar)

                                              Morra 105

                                              9204 KV Drachten

                                              06-30389594

 

Adres penningmeester       Melis van der Werf

                                              Schoterlandseweg 127

                                              8411 ZA Jubbega

                                              0516-461818

                                              info@delaatsteeerjubbega-hzg.nl

 

Grafonderhoud                    R. van der Ploeg

                                              Welgelegen 9

                                              8408 CJ Lippenhuizen

                                              0516-462470