Na het overlijden

Na het overlijden

 

 

Erfrecht

Na een begrafenis of crematie moeten er veel zaken geregeld worden.

Als een familielid overlijdt krijgen de nabestaanden te maken met het erfrecht. De wet bepaalt namelijk wie erfgenaam is. Als je wilt afwijken van de wettelijke erfopvolging moet je een testament maken. Hierin kun je ook aangeven wie na jouw overlijden voogd over jouw minderjarige kinderen moet worden. Een testament wordt opgesteld door een notaris en kan door jou op ieder moment weer worden gewijzigd. De inhoud blijft geheim tot na het overlijden. De registratie van de testamenten wordt bijgehouden door het Centraal Testamentenregister in Den Haag.

Na het overlijden kan een notaris een verklaring van erfrecht opmaken. In deze verklaring geeft hij o.a. aan wie erfgenaam is en wat hun bevoegdheden zijn. Voordat de notaris de verklaring opstelt gaat hij na of er ook een testament is.

 

Bankzaken

Na een overlijden worden alle bankrekeningen die op naam van alleen de overledene staan geblokkeerd. Pas nadat een verklaring van erfrecht is opgemaakt kunnen de erfgenamen weer over de rekeningen beschikken. Voor een overblijvende partner kan dit vervelende gevolgen hebben, omdat ook hij/zij tot die tijd de bankrekeningen niet kan gebruiken. Daarom is het raadzaam om een of meer en/of-rekeningen te openen.