De uitvaartvereniging De Laatste Eer Jubbega-Hoornsterzwaag zorgt voor zowel begrafenissen als crematies voor haar leden.

Het basiswerkgebied van onze vereniging is de gemeente Heerenveen met gemeente Opsterland. 

Net als vroeger staat ook nu nog het woord solidariteit hoog in het vaandel. Was dit vroeger vooral gebaseerd op de zogenaamde burenhulp, tegenwoordig richt de vereniging zich meer op de verzorging van de uitvaart en een deel financiële hulp. Deze financiële hulp krijgt gestalte in de vorm van een ledenkorting bij het overlijden van een lid. De hoogte van deze ledenkorting is mede afhankelijk van het aantal betalende leden van de vereniging. ook hierin komt een stukje solidariteit tot uitdrukking.

 

Om de verzorging van de uitvaart in deze moderne veeleisende maatschappij op een hoog peil te kunnen houden, is gekozen voor een samenwerking met onze vaste professionele uitvaartverzorger mevr. Erna Jansen en Uitvaartverzorging Nijboer. Deze regelen de complete begrafenis of crematie en hebben de algemene leiding van de uitvaart. Vanzelfsprekend gebeurt dit in nauw overleg met en volgens de wensen van de nabestaanden (en overledene). De Laatste Eer hanteert hierbij het uitgangspunt dat iedereen, voor zover wettelijk mogelijk, vrij moet zijn om de uitvaart naar eigen inzicht in te richten.

 


 

Wat doet onze uitvaartverzorger/bode?

Onze uitvaartverzorger/bode

 • Is dag en nacht bereikbaar.
 • Bezoekt zo snel mogelijk de nabestaanden.
 • Doet de laatste verzorging, als het overlijden thuis plaatsvindt, vaak samen met de nabestaanden.
 • Het komt ook voor dat dat speciale teams de laatste verzorging doen.
 • Regelt de grafkist.
 • Regelt de opbaring (thuis of in een aula).
 • Let op de conditie van de overledene tijdens de opbaring en neemt zo nodig maatregelen.
 • Regelt de rouwbrieven.
 • Regelt de verzending van de rouwbrieven.
 • Regelt de advertenties.
 • Doet aangifte van het overlijden bij de gemeente.
 • Informeert of er een uitvaartverzekering loopt en neemt de polis (kopie) mee voor de penningmeester ter verdere verwerking.
 • Regelt de rouwauto en het rouwvervoer.
 • Regelt de dragers.
 • Regelt de locatie van de uitvaart.
 • Maakt afspraken voor de uitvoering van de uitvaart (grafdelven, crematie, predikant, organist, muziek, bloemen, catering).
 • Staat open voor je vragen en helpt je waar mogelijk in de tijd van opbaring tot en met de uitvaart.

 

 

"De Laatste Eer Jubbega/Hoornsterzwaag" is aangesloten bij de Federatie Uitvaartverenigingen Friesland; www.uitvaartfederatie.nl 

 en Nardus, de overkoepelende organisatie van samenwerkende uitvaartorganisaties; www.nardus.eu

Tevens vormen wij een samenwerkingsverband met de verenigingen Gorredijk/Tijnje/Terwispel en Lippenhuizen. Gezamenlijk gebruiken wij de aula te Gorredijk samen met de verenigingen van Hemrik, Langezwaag en uitvaartvereniging Yarden.

 

Download hier informatie over uitvaartverenigingen in Friesland: Flyer parels in uitvaartland

  


 

 

Het bestuur van "De Laatste Eer Jubbega/Hoornsterzwaag" bestaat uit;

 

                                                                                                      

Melis van der Werf             penningmeester/ledenadministratie

Helena Dijkstra                   secretaris/website, voorzitter

Auke de Jong                     algemeen lid

Maaike Boonstra                algemeen lid

Anna Zandstra                    algemeen lid

 

Adres secretariaat:

Zwanenburgreed 1

8411 ZB  JUBBEGA

 

Bezoekadres penningmeester

Schoterlandseweg 127

8411 ZA  JUBBEGA

 

KvK inschrijfnummer: 40000782